วัดพุทธพรหมปัญโญ (ดู่)

วัดถ้ำเมืองนะ

   ถ่ายทอดสดหลวงตาม้า

ตันหยงสตูดิโอ

ถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์พระบรมมหาจักรพรรดิจากถ้ำใหญวัดถ้ำเมืองนะ เวลา 06.00 น. 13.00 น. 18.00 น. และ 20.30 น. ของทุกวัน
สวดมนต์พร้อมกัน ถ่ายทอดสดภาพและเสียงหลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมตามกำหนดการแต่ละเดือน  ในช่วงเวลา 19.00 - 21.30 น.

ถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์พระบรมมหาจักรพรรดิจากถ้ำใหญวัดถ้ำเมืองนะ เวลา 06.00 น. 13.00 น. 18.00 น. และ 20.30 น. ของทุกวัน
สวดมนต์พร้อมกัน ถ่ายทอดสดภาพและเสียงหลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมตามกำหนดการแต่ละเดือน  ในช่วงเวลา 19.00 - 21.30 น.

กดเพื่อรับชม
สำหรับผู้ใช้ iphone ipad android หรือ mac os

 


 
วัดพุทธพรหมปัญโญ : วัดถ้ำเมืองนะhttps://www.watthummuangna.org ถ่ายทอดสดการสวดมนต์และแสดงธรรมของ วัดพุทธพรหมปัญโญ:วัดถ้ำเมืองนะ